KILBURN ﷯
Images: Armelle Habib

Brief

To renovate a much-loved family holiday home that had been enjoyed for many years, but was in need of a design update. A bright, light and fresh new look had been on the agenda for some time, to create a true coastal escape from city life, where the family could relax, entertain and decompress for many years to come.

 

Response

We created a fresh and uplifting coastal aesthetic with a sophisticated tonal materiality. Raw timbers, v-groove joinery and beautiful natural materials elevated the existing dated and drab colour palette of maroons and browns, resulting in a relaxed, inviting and elegant coastal feel.

KILBURN ﷯
Images: Armelle Habib
KILBURN ﷯
Images: Armelle Habib
KILBURN ﷯
Images: Armelle Habib