THE KIMPTON ﷯
Images: Armelle Habib BRIEF: A development destined to make a design impact on the coastal location, the home had to achieve a balance between striking architectural elements and a comfortable and inviting interior. RESPONSE: The site and location was ideal for a Palm Springs-inspired home, with indoor/outdoor connectivity, a white colour palette highlighted with a bit of kitsch and colour, terrazzo flooring and architectural detailing like breeze block exterior walls and a Mid-Century-style flat roof.
THE KIMPTON ﷯
Images: Armelle Habib BRIEF: A development destined to make a design impact on the coastal location, the home had to achieve a balance between striking architectural elements and a comfortable and inviting interior. RESPONSE: The site and location was ideal for a Palm Springs-inspired home, with indoor/outdoor connectivity, a white colour palette highlighted with a bit of kitsch and colour, terrazzo flooring and architectural detailing like breeze block exterior walls and a Mid-Century-style flat roof.
THE KIMPTON ﷯
Images: Armelle Habib BRIEF: A development destined to make a design impact on the coastal location, the home had to achieve a balance between striking architectural elements and a comfortable and inviting interior. RESPONSE: The site and location was ideal for a Palm Springs-inspired home, with indoor/outdoor connectivity, a white colour palette highlighted with a bit of kitsch and colour, terrazzo flooring and architectural detailing like breeze block exterior walls and a Mid-Century-style flat roof.